ЗДРАВО МЛАДИ демо

by Bernays Propaganda

/
1.
2.

about

Музиката ја напиша Атанасоски Васко
Текстовите ги напиша Горовска Кристина
Аранжмани: Bernays Propaganda

Горовска Кристина - вокал
Атанасоски Васко - гитара
Павловиќ Саша - бас
Крстев Дени - ритам програминг

Снимено, миксано, продуцирано и мастерирано од Крстев Дени во неговата спална соба (мај 2015) на картицата на Пешевски Александар и микрофонот на ПМЏ

Ко-продуцент: Атанасоски Васко
Дел од ритам програмингот е направен во marryPHAT studio

Илустрирано и дизајнирано од Кујунџиќ Дарко
Фотографија: Димитријевиќ Ивица и Зденко Петровски

--

Music written by Vasko Atanasoski
Lyrics written by Kristina Gorovska
Arranged by Bernays Propaganda

Kristina Gorovska - vocal
Vasko Atanasoski - guitar
Saša Pavlović - bass
Deni Krstev - rhythm programming

Recorded, mixed, produced and mastered by Deni Krstev in his bedroom (May, 2015) with Aleksandar Peshevski’s sound card and PMG’s microphone

Co-produced by: Vasko Atanasoski
Part of the rhythm programming is done in marryPHAT studio

Layout / Artwork designed by Darko Kujundžić
Photo by: Ivica Dimitrijević i Zdenko Petrovski

credits

released May 25, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Направи Заедно Butel Municipality, Macedonia

do it together record label

contact / help

Contact Направи Заедно

Track Name: И двете
Кога таа ги крена рацете,
Дали се смееше или плачеше?
Кога таа ги крена рацете,
Дали победи или се предаде?

Рече насмеј се, и преброј ги забите
Барем еден доказ дека пораснавме.
Колку слики имаш од себе?
Често се гледаш, а ништо не виде.

Бегам во шума, за да не ме снимаат.
Ме следат, ништо немам јас да кријам.
Платив светло, а живеам во мрак
Платив вода, а жедна останав.

Блеснаа блицови,
Ти се насмеа и соблече
Таа заплака, мислеше дека е оружје.

Не сме сами овде, Не!
Никој не е среќен, Не!
И овој век не порази...
И двете.

Nabajyotisaikija
Немам што да кријам!

--

When she raised her hands,
Was she laughing or crying?
When she raised her hands,
Was her victory or surrender?

You told me: Smile, and count your teeth
At least one proof that we grew up.
How many pictures of yourself?
You often look at yourself, but saw nothing.

I’m running to the woods, so no one can’t shoot me.
They’re following me, I do not have anything to hide.
I’ve paid light, but I live in the dark
I’ve paid water, but I’m left thirsty.

Sparkling flashes,
You laughed undressed
She cried and thought it was a weapon.

We are not alone here, no!
No one is happy, no!
This century defeated us...
Both.

Nabajyotisaikia
I have nothing to hide!
Track Name: Сакав да се заљубам
Скопје, 2015та
Брисел, владее со земјава
Вавилон, е Македонија

Но, што сум крива јас?
Сакав да се заљубам.
Те бирам прва секогаш
А последна завршувам.

Вести, телекран на маглата
Луѓе, веќе не постојат
Калта, е новата граѓанка.

Но, што сум крива јас?
Сакав да се заљубам.
Те бирам прва секогаш
А последна завршувам.

Скопје, 2015
Ништo овде не ме радува
Граду, веќе не те познавам.

--

Skopje, 2015
Brussels, rule the country
Babylon is, Macedonia

Why am I guilty?
I wanted to fall in love.
I always choose you first
but I am last on the end.

News, telescreen of the fog
People, no longer exist
The mud, is the new citizen.

Why am I guilty?
I wanted to fall in love.
I always choose you first
but I ‘m last at the end.

Skopje, 2015
Nothing here makes me happy
I can’t recognize you anymore.